Werkwijze

Een coachtraject start altijd met een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek. Het is belangrijk dat er een klik is en dat de medewerker door mij gecoacht wilt worden. Verder gaan we de coachvraag verkennen en formuleren we doelen die de medewerker wilt behalen. De doelen, de duur en de vorm leggen we vast in een coachcontract die wordt afgestemd met de opdrachtgever. Tussentijds en bij de afronding van het traject kan er een evaluatie plaatsvinden met de opdrachtgever middels een drie-gesprek. Hierin deel ik geen inhoudelijke informatie over de coachgesprekken.

Online-coach-met-laptop

locaties

Gesprekken kunnen op diverse plekken plaatsvinden:

Tarieven

Afhankelijk van de wensen maak ik graag een offerte op maat.

Meer informatie of een kennismakingsgesprek inplannen?